• برگزاری مسابقه عکس بهمن تماشایی در فارس

    شیراز (پانا) – سرگروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه دوم آموزش و پرورش فارس، از برگزاری مسابقه شنیداری زبان انگلیسی ویژه دانش‌آموزان در قالب آزمون لیسنینگ در بین دانش‌آموزان پایه یازدهم استان فارس خبر داد. یعقوب شهریاری در گفتوگو با پانا ادامه داد: در پی تغییرات بنیادین در آموزش زبان انگلیسی و کتب درسی و اهمیت […]

  • برگزاری مسابقه شنیداری زبان انگلیسی ویژه دانش‌آموزان در فارس

    شیراز (پانا) – سرگروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه دوم آموزش و پرورش فارس، از برگزاری مسابقه شنیداری زبان انگلیسی ویژه دانش‌آموزان در قالب آزمون لیسنینگ در بین دانش‌آموزان پایه یازدهم استان فارس خبر داد. یعقوب شهریاری در گفتوگو با پانا ادامه داد: در پی تغییرات بنیادین در آموزش زبان انگلیسی و کتب درسی و اهمیت […]