• افزایش تقاضا برای کالاهای طرح تنظیم بازار و فعال شدن دلال ها

    شیراز- ایرنا- افزایش قیمت کالای اصلی،تقاضای مصرف کننده را برای کالای جانشین افزایش می‌دهد و مشتریان کالاهای جانشین برای خرید این کالا صف می گیرند که مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس نوید داد دست دلالان از بازار کالاهای تنظیم بازار کوتاه خواهد شد.