• پرداخت ۸۶ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار فارس + فیلم

    معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت: ۸۶ درصد مطالبات کشاورزان کندمکار فارس پرداخت شده است. شعار سال: معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت: امسال ۹۰۰ هزار و ۸۰۷ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد. منصور جباری افزود: ارزش گندم‌های خریداری شده، ۱۱ هزار و […]