• بیش از ۶هزار تن خرما از گمرک جهرم صادر شد

    شیراز-ایرنا-از اوایل شهریور ماه سال ۹۷ تا اسفندماه جاری(۹۷) حدود۶ هزار تن خرما از گمرک جهرم صادر شده است.

  • قد‌‌‌‌‌‌رت قانونمند‌‌‌‌‌‌

    در این یادداشت به قلم جلال خوش‌چهره آمده است: بلند‌‌‌‌‌‌ی یا کوتاهی افراد‌‌‌‌‌‌ را جایگاه حقوقی آنان تضمین نمی‌ کند‌‌‌‌‌‌ بلکه منش و فضیلت افراد‌‌‌‌‌‌ است که به جایگاه‌ ها معنی می ‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌؛ چه بسیار کسان که د‌‌‌‌‌‌ر جایگاه بلند‌‌‌‌‌‌ی از حیث حقوقی قرار د‌‌‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ اما به اند‌‌‌‌‌‌ازه منش و فضیلت خود‌‌‌‌‌‌، بلند‌‌‌‌‌‌ی […]