استاد تمام گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به‌‌عنوان استاد نمونه کشوری معرفی شد. " />گروه میکروبیولوژی Archives | دیارحافظ