رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان گفت: دیدار با خانواده شهدا مایه برکت کار، زندگی و نیاز زندگی امروزی است که انرژی مضاعف به جامعه تزریق می‌کند. " />گروه توپخانه 56 حضرت یونس Archives | دیارحافظ
  • تجلیل از خانواده شهدا مایه برکت است

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان گفت: دیدار با خانواده شهدا مایه برکت کار، زندگی و نیاز زندگی امروزی است که انرژی مضاعف به جامعه تزریق می‌کند.