• کم فروشی در واحدهای صنعتی فارس تکذیب شد

    شیراز- ایرنا- فیلمی با موضوع کم فروشی در یک واحد تولیدکننده شیر و فرآورده های لبنی استان فارس در شبکه های اجتماعی در حال بازنشر است، این در حالی است که یک مقام مسئول با استناد به بازرسی های صورت گرفته، این موضوع را رد می کند.