رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از سوخت بد وسیله مولد گرما موجب مسمومیت و مرگ ۳ تن از شهروندان در شیراز شد. " />گاز مونوکسید کربن Archives | دیارحافظ
  • قاتل خاموش در شیراز ۳ قربانی گرفت

    رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از سوخت بد وسیله مولد گرما موجب مسمومیت و مرگ ۳ تن از شهروندان در شیراز شد.