• درناهاگرسنه‌‌ ماندند

    برای دومین بار در سال ۹۶ بختگان بخت برگشته شرمنده پرندگان مهاجر می‌شود و پس از دادن تشنگی به فلامینگوها و کشته شدن آنها در تابستان امسال، این‌بار نیز در فصل زمستان تشنگی و گرسنگی تلخ، درناهای مهاجر را تجربه می‌کند. [ad_2] Source link