• حمایت دانشگاه آزاد جهرم از تحصیل اقشار ضعیف جامعه

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه مردمی است که با کمک مردم شکل گرفته و رشد و نمو یافته و از تحصیل اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت می کند. شعار سال:کوروش سرورزاده گفت: باتوجه به سیاست دانشگاه آزاداسلامی در کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر،کلیه علاقمندان به تحصیل […]