روش‌های کنترل بار-فرکانس در ریزشبکه‌ها در مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ارائه شده در کنفرانس مهندسی برق بررسی شد. " />کنفرانس مهندسی برق Archives | دیارحافظ