• مصرف بهینه آب و حمایت از کشاورزان مانع جیره‌بندی آب در استان فارس می‌شود

  استاندار فارس در پاسخ به اینکه آیا امسال در فارس آب جیره‌بندی می‌شود یا خیر گفت: تاکنون این امر اجرایی نشده و امید است با حمایت کشاورزان و با مصرف بهینه آب برنامه جیره‌بندی آب در فارس اجرا نشود. شعار سال: اسماعیل تبادار درباره وضعیت آب استان فارس اظهار داشت: ضروری است تمامی متولیان از تفکرات […]

 • فارس «کارگروه سازگاری با کم آبی» ندارد

  بیش از ۵۰ روز از سفر وزیر نیرو به استان فارس گذشت و برغم تاکیدات وی مبنی بر تشکیل کارگروه ملی سازگاری باکم آبی ، هنوز خبری از تشکیل آن نیست و برنامه ریزی ها برای مقابله با کم آبی و کم بارشی همچنان در حد توصیه و نصیحت است. شعار سال: در سفر اواخر اسفند […]

 • افزایش ۲۰ درصدی دعاوی مربوط به آب در فارس

  شعارسال: علی القاصی مهر ظهر چهارشنبه در همایش ملی بحران آب، جرائم و آسیب ها با اشاره به اینکه حیات آدمی و همه موجودات زنده به آب وابسته است، گفت: بررسی تحولات و توجه به موضوع آب نشاندهنده وضعیت نگران کننده این مسئله است. وی با بیان اینکه یکی از چالش های زندگی بشری در […]

 • تالاب‌های فارس، چشم به آسمان دوخته‌اند

  تالاب‌های فارس لب تشنه از تنگ‌نظری و بی‌توجهی انسان‌ها، با آغاز پائیز بار دیگر چشم با آسمان دوخته‌اند، شاید باران، عطش آب آنها را کاسته و مانع مرگ و خواب ابدی آنها شود! شعار سال: تالاب‌های فارس لب تشنه از تنگ‌نظری و بی‌توجهی انسان‌ها، با آغاز پائیز بار دیگر چشم با آسمان دوخته‌اند، شاید باران، عطش […]