فعالان قرآنی سروستان با حضور جمعی از مسئولان در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان تجلیل شدند. " />کریم اهل بیت Archives | دیارحافظ