• هوشمند سازی ناوگان تاکسی در شیراز

    بسیجیان برای تامین برق، آب و دیگر طرح‌های صنعتی آستین بالا می زنند.

  • خُردهای اعصاب خُردکن

    شیراز- ایرنا – صدای پول خُرد از اسکناس های درشت بیشتر است و این خُردها با نبودشان در دست مردم،همچنان وظیفه اختلاف افکنی و ایجاد جنگ اعصاب بین پیشه های مختلف از جمله مسافران و تاکسی داران را بر عهده دارند.