• کتیبه غار حاجی‌آباد نقش رستم پاکسازی شد

    مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از پاکسازی کتیبه شاپور اول که در غار حاجی آباد قرار دارد و مرمت بلوک‌های سنگی ورودی دروازه ملل به عنوان فعالیت‌های یک ماه اخیر این مجموعه جهانی خبر داد.