سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از افزایش جذب دانشجو و کاهش ۱۰ میلیارد ریالی هزینه‌ها در این دانشگاه خبر داد. " />کاهش 10میلیاردی هزینه‌های دانشگاه آزاد اسلامی کازرون Archives | دیارحافظ