مسابقه نقاشی با موضوع نماز ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این واحد دانشگاهی برگزار شد. " />کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت Archives | دیارحافظ