• تماشای تاریخ در کوچه های شهر گل و غزل

    شعار سال: روز شیراز نمادی از شهری به قدمت تاریخ است که هر ساله همزمان با ۱۵ اردیبهشت برگزار می شود. روز شیراز در سال های ابتدایی گاهی به برگزاری برنامه هایی در ساعاتی از ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال اختصاص یافت و اکنون که چند سالی است از سوی نهادهای داخل استان به آن […]