مسئول نهاد نمایندگی آستان قدس رضوی در استان فارس گفت: مقامات آمریکایی درک دقیقی از مردم ما نداشته و از نفوذ معنوی رهبری بر دل‌ها بی‌خبر هستند. " />چهلمین سالگرد Archives | دیارحافظ