• برای ‌‌توسعه استان فارس دست یاری به سوی‌ خیرخواهان دراز می‌کنم‌

    استاندار جدید فارس گفت: از همه خیرخواهان برای کمک به توسعه استان فارس دست یاری دراز می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با رضایت مردم را بیش از پیش جلب کنیم.

  • زنگ خطرفرونشست زمین در فارس به صدا درآمده است

    مهم ترین عامل پدیده فرونشست زمین ازدیدگاه کارشناسان شرکت کننده درهمایش ملی مخاطرات زمین شناختی فارس، بهره ‌برداری بیش از حد از ذخایر آب‌های زیرزمینی به دلیل نبود مدیریت بوده است و این زنگ خطری برای استان است. شعار سال: البته فرونشست زمین به دلیل رخدادهای طبیعی هم امکان بروز دارد که ممکن است حاصل فرآیند‌های […]

  • ایجاد کشت جایگزین درحد شعار باقی مانده است

    شعار سال: اسماعیل تبادار چهارشنبه در همایش بحران آب در شیراز افزود: کشت های کم مصرف و رفتن به سمت کشت های گلخانه ای از جمله راهکارهای موثر در صرفه جویی آب است. وی به برخی از اثرات خشکسالی در استان فارس اشاره کرد و گفت:منطقه ای مثل خرامه در استان فارس که پیشتر شلتوک […]