• دشت‌های فارس از درون در حال تهی شدن

    مدیرعامل آب منطقه‌ای استان فارس با بیان اینکه برداشت آب از منابع زیرزمینی در فارس بیش از تغذیه این منابع است، گفت: متاسفانه فارس با کسری ۷۳۰ میلیون مترمکعبی آب در مخازن زیرزمینی مواجه است.