• چاه آب آشامیدنی باعمق ۵۲۰ متر در جهرم حفر شد

    چاه به عمق ۵۲۰ متر برای استحراج آب آشامیدنی در جهرم حفر شده که فرماندار این شهرستان گرمسیری و دارای تنش آبی می گوید این چاه عمیق ترین چاه آب شرب کشور است. شعار سال: علیرضا صحراییان معاون استاندار فارس و فرماندارویژه شهرستان جهرم دوشنبه به ایرنا گفت:عمیق‌ترین چاه آب شرب کشور با بهره‌گیری از نسل […]