• آنقدر که از بحران آب گفتیم به راهکارها عمل نکرده‌ایم

    شعارسال: اسماعیل تبادار چهارشنبه ۲۶ مهر در همایش ملی بحران آب جرائم و آسیب‌ها در شیراز گفت: باید تلاش کرد که اگر اقدامی برای حل مشکلات انجام نمی‌شود حداقل سال به سال مشکلات را تشدید نکرده و تنها به شرکت در برنامه‌ها و ارائه سخنرانی اکتفا نکنیم. تبادار با بیان اینکه بحران آب بحران اولی […]