بارندگی شدید در حالی ۲۵ استان کشور را درگیر سیلاب شدید کرده که پایتخت‌نشینان نیز در حال آماده‌باش هستند تا در زمان وقوع سیلاب به آن واکنش مناسب نشان دهند. " />وقوع سیلاب در 25 استان Archives | دیارحافظ