• شعب ویژه برای مقابله با هنجارشکنی در ماه رمضان تشکیل می‌شود

    رئیس دادگستری استان فارس گفت: دادگستری استان فارس مطابق سال‌های گذشته شعب تخصصی و ویژه در جهت مقابله با هنجار شکنی‌های احتمالی در ماه رمضان ایجاد کرده است. شعار سال: رئیس دادگستری استان فارس گفت: دادگستری استان فارس مطابق سال‌های گذشته شعب تخصصی و ویژه در جهت مقابله با هنجار شکنی‌های احتمالی در ماه رمضان […]