• اختصاص بخشی از منابع وقف راهگشای تامین مسکن محرومان است

    شیراز- ایرنا -مدیر کل بنیاد مسکن فارس گفت:نیازهای جامعه بر اساس ضریب توسعه یافتگی و همچنین میزان محرومیت جامعه تغییر می کند و بخشی از نیازهای جامعه تامین مسکن محرومان است که اختصاص بخشی از منابع وقف به تامین مسکن محرومان راهگشای بسیاری از مشکلات است.