معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گفت: امام زمان خود را به بهترین نحو بشناسیم، شناختی که منجر به درک ابعاد شخصیتی و وجودی ایشان شود. " />وظایف زمان غیبت Archives | دیارحافظ