• وضعیت سه سد فارس بحرانی شد

    مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس از وضعیت بحرانی سد‌های درودزن، سیوند و خسویه خبر داد. شعار سال: محمد رضا ارجمند مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه نه سد فارس آب قابل استفاده دارند و آب قابل برداشتی در سد‌های درودزن، سیوند و خسویه باقی نمانده است، گفت: در حال […]