• فارس «کارگروه سازگاری با کم آبی» ندارد

    بیش از ۵۰ روز از سفر وزیر نیرو به استان فارس گذشت و برغم تاکیدات وی مبنی بر تشکیل کارگروه ملی سازگاری باکم آبی ، هنوز خبری از تشکیل آن نیست و برنامه ریزی ها برای مقابله با کم آبی و کم بارشی همچنان در حد توصیه و نصیحت است. شعار سال: در سفر اواخر اسفند […]