• دادن آدرس غلط به دانشجو اشتباه است/ مبارزه با فرصت طلبان

    شعار سال: محمدمهدی زاهدی در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ویژه برنامه ۱۶ آذرماه با موضوع «رشد علمیدر حاشیه» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، با بیان اینکه دولت مردان با مسائل سیاسی، جناح بازی و غیره موجب می شود که خط مشی خود را محافظه کارانه […]