• پذیرش ریاست سازمان تعاون روستایی ایران توسط دکتر حسین شیرزاد

    پیرو استعفای مهندس علی اوسط هاشمی و با توجه به حکم صادره از سوی مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد به عنوان ریاست سازمان تعاون روستایی ایران انتخاب گردید. مراسم معارفه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد.دکتر شیرزاد پیش از این در سمت دستیار ویژه وزیر فعال بوده است. همچنین نامبرده […]

  • طرح احداث باغ‌های دیم در اراضی شیب‌دار توسعه یابد

    وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی در اراضی شیبدار سبب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، گفت: مدیران استان فارس با تسهیل و تسریع در امور متقاضیان، زمینه توسعه باغ‌های دیم در اراضی شیب‌دار را فراهم کنند. شعار سال: به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان فارس، محمود حجتی امروز با سفر به شهرستان […]