• موریانه کمبود اعتبار بر جان تاریخ هخامنشی

    شعار سال: در اوایل دهه ۵۰ شمسی پروژه‌ای برای ساخت موزه در محوطه پاسارگاد طراحی و شروع شد که با توقف‌های طولانی همراه بود و هنوز هم پس از گذشت ۳۶ سال تکمیل نشده است. در حدود سال‌۱۳۴۹ پروژه طراحی و ساخت موزه‌ای وسیع که کاربری­‌های نمایشگاهی ـ فرهنگی را در خود جای دهد، در […]