• ورزش پهلوانی و زورخانه ای برای کودکان کار

    شیراز- ورزش پهلوانی و زورخانه ای برای کودکان کار با حضور احمد فلاح زاده دبیر هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شیراز و مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی برگزار شد.