• معلم، موی نه دانش آموز دختر فسایی را قیچی کرد

    در حالی که چند روزی از اتفاق تلخ کوتاهی موی دانش‌آموز خوزستان نمی‌گذرد این بار این حادثه در استان فارس تکرار شد و اینبار معلم در اقدامی عجیب موی نه دانش آموز کلاسش را کوتاه کرد. شعار سال: این حادثه در شهرستان فسا رخ داد و طی آن معلم کلاس دوم ابتدایی اقدام به کوتاه […]