• ۱۹۲ واحد صنفی متخلف در فارس تعطیل شد

    شیراز-ایرنا- مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با هدف حفظ سلامت جامعه از ابتدای سال ۹۷ تا کنون، با دستور مقام قضایی ۱۹۲ واحد صنفی متخلف که در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی در استان فارس فعالیت دارند، تعطیل شده است.