معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گفت: از موارد مهم برای سهولت در انجام امور پژوهش، مکانیزه‌کردن فعالیت‌های این حوزه به‌ویژه امور پایان‌نامه‌هاست. " />واحدشیراز Archives | دیارحافظ