• آماده همکاری اقتصادی مشترک با استان فارس هستیم

    شیراز-ایرنا- وابسته بازرگانی سفارت اوکراین در ایران با اشاره به ظرفیت استان فارس و ایران برای سرمایه گذاری، نقش اتاق بازرگانی را برای تحقق این هدف مهم توصیف کرد و گفت: می توانیم این ظرفیت ها را به فعالان اقتصادی اوکراین معرفی کنیم و در یک شرایط مناسب همکاری ها را گسترش دهیم.