کتاب روش‌های پردازش عددی به قلم عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم منتشر شد. " />هیئت علمی گروه فیزیک Archives | دیارحافظ