• شیراز اهمیت ویژه ای در حوزه گردشگری سلامت دارد

    ‘انور بن محمد الرواس’ نایب رئیس هیات مدیره هواپیمایی ‘السلام’ عمان گفت: شیراز اهمیت ویژه ای در حوزه گردشگری سلامت دارد و برقراری پرواز به این شهر به درخواست مشتریان انجام شده است. شعار سال: الرواس روز چهارشنبه در حاشیه برقراری نخستین پرواز میان مسقط و شیراز افزود: هواپیمایی ‘السلام’ به عنوان نخستین شرکت هواپیمایی […]