• همکاری صنایع دارویی استان فارس با اوکراین گسترش یابد

    سفیر اوکراین در ایران همچنین خواستار همکاری صنایع دارویی استان فارس با اوکراین شد و گفت: اوکراین در تولید داروهای تزریقی پیشرفت قابل توجهی داشته است که این مهم می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در حوزه دارو و درمان استان فارس ایفا کند. شعار سال: اسماعیل تبادار در دیدار با سفیر اوکراینسرمایه‌گذاری و مناسبات دوجانبه میان این […]