• کرونا در فارس، همچنان جان می گیرد

    بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های باران سنجی استان فارس، بیشترین بارندگی سامانه بارشی با میزان ۱۰۰ میلی متر در اقلید ثبت شده است.