• برگزاری نخستین همایش فیزیک دانش‌آموزی در فارس

    شیراز (پانا) – در حاشیه هفته گرامی داشت مشاوران و روانشناسان در رابطه با نقش مشاوران وچگونگی کار و عمکلرد آنها ، در مصاحبه ای به سراغ رئیس اداره‌ی مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس رفتیم. طیبه رحیمی، در گفتوگو با پانا، مشاوران را در سطح مدرسه مانند ستاره هایی […]

  • هدایت و راهنمایی اصلی‌ترین وظیفه یک مشاور است

    شیراز (پانا) – در حاشیه هفته گرامی داشت مشاوران و روانشناسان در رابطه با نقش مشاوران وچگونگی کار و عمکلرد آنها ، در مصاحبه ای به سراغ رئیس اداره‌ی مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس رفتیم. طیبه رحیمی، در گفتوگو با پانا، مشاوران را در سطح مدرسه مانند ستاره هایی […]