• کاخ های هخامنشی پاسارگاد مسقف می‌شود

    مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن درگاه های کاخ اختصاصی این سایت جهانی خبر داد. شعار سال: حميد فدايي با بيان اينكه با مسقف شدن اين درگاه ها، قسمتي از نقوش برجسته هخامنشي پاسارگاد به صورت اصولي تري محافظت و نگهداري خواهد شد، تاكيد كرد: در واقع مسقف شدن درگاه هاي كاخ اختصاصي، الگويي […]