سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی بر ضرورت و اهمیت هم‌فکری، همدلی و خرد جمعی کارکنان و استادان در توسعه دانشگاه تأکید کرد. " />نورآباد Archives | دیارحافظ