نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن درصدد است احساس ناامیدی را در جوانان القا و آنان را نسبت به انقلاب اسلامی دلسرد كند. " />نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی Archives | دیارحافظ