• پیامدهای منفی نمایش ثروت

    با گذشت چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی، متأسفانه هنوز شاهد مظاهر فاصله طبقاتی هستیم که یکی از دلالیل آن فاصله گرفتن مسئولان از ساده زیستی است.