محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس توانسته‌اند ویلچر تمام هوشمند طراحی و تولید کنند که می‌تواند بدون حرکت دست و پا و تنها با حرکت سر، مسیر را تشخیص دهد. " />نمایشگاه دستاورد پژوهشی Archives | دیارحافظ