• برپایی نمایشگاه از ایده تا درآمد در جهرم با فعالیت ۶۰ غرفه

    رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم گفت: نمایشگاه از ایده تا درآمد با فعالیت ۶۰ غرفه در جهرم برپا شده است. شعارسال: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم گفت: نمایشگاه از ایده تا درآمد با فعالیت ۶۰ غرفه در جهرم برپا شده است. محمد دانش نیا با اشاره به برپایی نمایشگاه «از ایده […]