• ادبیات وجه اشتراک میان زبان های مختلف است

    معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: ادبیات وجه اشتراک میان زبان های مختلف است. شعارسال: معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس گفت: ادبیات وجه اشتراک میان زبان های مختلف است. هادی پژوهش جهرمی صبح سه شنبه در نخستین همایش بین المللی «ادبیات: زبان همدلی» که با حضور پژوهشگران، ادبا و صاحب نظران حوزه علوم انسانی در […]