• شیراز شهر بی‌دفاع

    فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی به عاملان تخریب بافت تاریخی شیراز هشدار داد شعار سال: تخریب‌کنندگان بافت تاریخی شیراز در هفته‌های گذشته از فرصت استفاده کرده و ۲خانه ارزشمند تاریخی و ملی کشور را با خاک یکسان کردند. اطلاعات همشهری از وضعیت بافت تاریخی شیراز بیانگر آن است که از سال ۷۴ تاکنون ۹۷۲ پلاک ثبتی […]